آکادمی بسکتبال نبوغ اراک

1397/3/6

آکادمی بسکتبال نبوغ اراک زیر نظر  مربی بین المللی و کاپیتان پیشین تیم ملی ایران جناب محمدرضا اسلامی در اراک تاسیس شد.